ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

  

COPAC

http://www.copac.ac.uk/copac/ 

            Συλλογικός κατάλογος βιβλιοθηκών στην Ιρλανδία. και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 


KVK

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/en/kvk.html 

            Διεθνής συλλογικός κατάλογος Βιβλιοθηκών (Γερμανία, Δανία, Αυστραλία, Ιταλία…). 


NETWORKED DIGITAL LIBRARΥ OF THESES AND DISSERTATIONS

 http://zippo.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?skin=ndltd&lng=en&sessionid=2005031703334232683 

            Διεθνής συλλογικός κατάλογος μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Συμπεριλαμβάνεται το εθνικό αρχείο των διδακτορικών διατριβών Ε.Κ.Τ. Παραπέμπει στο πλήρη κείμενο των διατριβών!


ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

http://srv-vivl-livad.voi.sch.gr/ 

            Συλλογικός κατάλογος ελληνικών δημόσιων βιβλιοθηκών. 


ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ/ Ε.Κ.Τ.

http://iris.ekt.gr:1111/skp/skp_search.login_1 

            Συλλογικός κατάλογος περιοδικών στην Ελλάδα. Αναφέρεται «ποιες» ελληνικές βιβλιοθήκες έχουν «ποια» περιοδικά και τις χρονολογίες διάθεσης.


ΖΕΦΥΡΟΣ

http://zephyr.libh.uoc.gr/           

            Συλλογικός κατάλογος ελληνικών βιβλιοθηκών.