Επισκεφτείτε τη διεύθυνση WWW Virtual Library (Subject Catalogue)


GREEK SERVERS (Ελληνικοί Web Servers)

Ελληνικά Πανεπιστήμια

 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (T.E.I.)


Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Οργανισμοί στην Ελλάδα


LIBRARIES (Βιβλιοθήκες)

Ελληνικών Πανεπιστημίων

 

Ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.)

 

Ελληνικών Ιστιτούτων, Ιδρυμάτων, Οργανισμών


ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ


SEARCH ENGINES

Διεθνής Μηχανές Αναζήτησης

 

Ελληνικές Μηχανές Αναζήτησης

Διεθνής Μεταμηχανές

 


Astronomy

Planetary Photojournal


Bibliography Library Science

CYBERSTACKS

International Council for Scientific and Technical Information

Library and Information Science

Program

The Canadian Library Index


Books

New York Review of Books

World Scientific


Companies

Swets


Computer and Electronics

Linux Online

Linux Documentation Project mirror

Red Hat (Linux distribution)


Environment

Better World site and zine.  
In the Pacific Northwest tradition of high-tech and environmentally responsible companies and consumers, MagNet, Inc. has announced one of the most ambitious World Wide Web sites ever to appear on the Internet, the Better World site and Zine. The pair are dedicated to promoting products and information to help individuals and industry build a better world. Access to the Better World site and zine (BWZ) is free.


Finance-Banks

CNN Financial Network:

Financial Times

Foreign Exchange Rates

World Exchange Rates (TrustNet)


General Works

European Community Web Servers :

Project Gutenberg

RLG DigiNews

Syllabus Web

THE INTERNET-2 PROJECT Home Page

Video-Conferencing : Suggested Solutions from VSI Enterprises Inc.

The White House Home Page

Virtual Web Page Hosting : A High Performance Affordable Web Hosting!


Languages and Literature

Literature Online Home Page : New Online Forum for Writers

The BlueMoon review


Law

Law Foundation of NSW


Management and Marketing

Virtual Business News


Science

MSI Workplace : If you work in MATERIALS R&D, SOLID STATE PHYSICS, CRYSTALLOGRAPHY or in a SCIENTIFIC LIBRARY, this is interesting for you.

Science Now


Technology

Engineering Animation

Solid State Technology

Tasty Bits of the Technology Front


PORTALS