ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
(Υλικό σε ψηφιοποιημένη
μορφή)
 

ΑΡΤΕΜΙΣ

Περιλαμβάνει την γκρίζα βιβλιογραφία (διπλωματικές, διατριβές) των βιβλιοθηκών των ΑΕΙ και ΤΕΙ που συμμετέχουν.  


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΙΡΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ

         Ο ελληνομνημων είναι μια ψηφιακοί συλλογή που αποτελείται από όλα τα φιλοσοφικά και επιστημονικά χειρόγραφα που γράφτηκαν στην Ελλάδα κατά το διάστημα 1600 - 1821. 


Ε.Κ.Τ./ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

          Εθνικό αρχείο των διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και για μεγάλο αριθμό διατριβών που εκπονήθηκαν στο εξωτερικό από έλληνες διδάκτορες. 


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ/ ΘΡΑΚΗ Η ΓΗ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ.

Ψηφιοποιημένο υλικό σχετικό με την Θράκη. 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 (ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ )

       Εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις μαθημάτων, ασκήσεις, θέματα εξετάσεων και απαντήσεις τους) και ερευνητικό υλικό (φροντιστηριακές, διπλωματικές-πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές). Παράλληλα, οι συλλογές της βιβλιοθήκης εμπλουτίζονται με ψηφιακό υλικό το οποίο αποτελεί ευγενική παραχώρηση ανεξάρτητων φορέων (εκδοτικών οίκων, οργανισμών κ.α.).


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 Πρόσβαση  στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές του Ιδρύματος. 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ/ Κοσμόπολις

             Πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα ιστορικά ελληνικά φιλολογικά περιοδικά. 


Τ.Ε.Ε./ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

       Μελέτες, εισηγήσεις, άρθρα τεχνικών χρονικών και λοιπό έργοΤΕΕ . 


Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 ·        www.snhell.gr/library.html

 Ανθολόγιο κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ανθολόγιο αναγνώσεων κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας,  κείμενα των αναγνωρισμένων και των αποκηρυγμένων ποιημάτων του Καβάφη κ.α.


NETWORKED DIGITAL LIBRARΥ OF THESES AND DISSERTATIONS

            Διεθνής συλλογικός κατάλογος μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Συμπεριλαμβάνεται το εθνικό αρχείο των διδακτορικών διατριβών Ε.Κ.Τ. Παραπέμπει στο πλήρη κείμενο των διατριβών!