Η Βιβλιοθήκη διαθέτει χρήσιμα προγράμματα και εξυπηρετητές δεδομένων που καθιστούν εύκολες τις αναζητήσεις πληροφοριών μέσω υπολογιστή. Συγκεκριμένα :