Οι διαδικασίες για την έναρξη ηλεκτρονικής πρόσβασης στις νέες αυτές πηγές θα έχει ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2006. Η Βιβλιοθήκη θα σας ενημερώνει κατά περίπτωση.


20th IATUL Conference - CHANIA 1999