Ο τρέχων εξοπλισμός της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει: 

SERVERS (Εξυπηρετητές) (σύνολο : 7)

· Server Hewlett Packard 9000 Model 807S Business Server, που είχε αποκτηθεί πρόσφατα από το Πολυτεχνείο (έτος 1993) με τα εξής χαρακτηριστικά : 32 MB μνήμη, 1 σκληρό δίσκο HP-C2473S 328 MB, 1 σκληρό δίσκο Micropolis-2217 2GB, 2.0 GB Dat (4mm), 1 CD-ROM drive, 1 Multiplexer με 8 terminals ports (RS-232 ports), 1 Multiplexer με 16 terminals ports (RJ-45 ports), άδεια 16 χρηστών HP-UX , Λειτουργικό Σύστημα HP-UX 10.01.
Αποτελεί πλέον τον
Domain Name Server και τον E-mail Server της Βιβλιοθήκης.

· WorkStation Silicon Graphics O2 με τα εξής χαρακτηριστικά : Λειτουργικό Σύστημα : IRIX Release 6.3, Μνήμη RAM : 128 MB, CPU : MIPS R5000, Rev. 2.1, Processor Speed : 180 MHz, Αποθηκευτικές Μονάδες : 1 εσωτερικός δίσκος 2 GB, 2 εξωτερικοί δίσκοι 4 GB, CD-drive : εσωτερικό x8 (SCSI ID=2), Οθόνη : 17΄΄ έγχρωμη, Κάρτα δικτύου : κάρτα δικτύου 10/100 Mbps, Υπόλοιπα χαρακτηριστικά : 2 SCSI controllers ADAPTEC 7880, 1 ψηφιακή κάμερα, εσωτερικά ηχεία και μικρόφωνο.
Αποτελεί τον
Web Server της Βιβλιοθήκης.

· Sun ULTRA Enterprise 450 Server με τα εξής χαρακτηριστικά : Λειτουργικό Σύστημα : Solaris 2.6, Μνήμη RAM : 512 MB, CPU : 2 x 300 MHz, Processor Speed : 180 MHz, Αποθηκευτικές Μονάδες : 4 WIDE SCSI δίσκοι 9 GB ο καθένας, 1 SCSI 24 Gbyte 4mm DDS-3 Tape Drive, CD-drive : εσωτερικό SCSI x24, Οθόνη : 17΄΄ έγχρωμη, Κάρτα δικτύου : κάρτα δικτύου 10/100 Mbps, Υπόλοιπα χαρακτηριστικά : 2 WIDE SCSI controllers.
Αποτελεί τον
Database Server της Βιβλιοθήκης, στον οποίο είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα ADVANCE-GEAC, που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του υλικού της Βιβλιοθήκης και αντικατέστησε το “ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ”.
Επίσης
, αποτελεί τον Backup Web Server, Backup Mail Server και Backup Domain Network Server της Βιβλιοθήκης.

· Η/Υ που διαθέτει επεξεργαστή Alpha 333 ΜΗz, λειτουργικό σύστημα NT Server 4.0, 128 MB μνήμη και 5 WIDE SCSI σκληρούς δίσκους συνολικής χωρητικότητας 45 GB και 2 κάρτες δικτύου 100 Mbps.
Αποτελεί το
CD-ROM Server της Βιβλιοθήκης.

· Η/Υ που διαθέτει 2 επεξεργαστές Pentium II 350 MHz, λειτουργικό σύστημα Windows Terminal Server 4.0, 256 MB μνήμη, σκληρό δίσκο WIDE SCSI χωρητικότητας 5 GB και 2 κάρτες δικτύου 100 Mbps.
Ο υπολογιστής αυτός αποτελεί τον εξυπηρετητή πάνω στον οποίο συνδέονται οι χρήστες μέσω
Internet (μέσω World Wide Web broswer) και χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αναζήτησης των Βάσεων Δεδομένων.

· Η/Υ που διαθέτει 1 επεξεργαστή Pentium 266 MHz, λειτουργικό σύστημα Windows NT Server 4.0, 256 MB μνήμη, σκληρό δίσκο WIDE SCSI χωρητικότητας 4 GB και 1 κάρτα δικτύου 100 Mbps.
Αποτελεί τον
Primary Domain Controller του δικτύου των Windows NT της Βιβλιοθήκης.

· Η/Υ που διαθέτει 2 επεξεργαστές Pentium II 300 MHz, λειτουργικό σύστημα Windows NT Server 4.0, 256 MB μνήμη, σκληρό δίσκο WIDE SCSI χωρητικότητας 4 GB και 1 κάρτα δικτύου 100 Mbps.
Αποτελεί τον
Backup Domain Controller του δικτύου των Windows NT της Βιβλιοθήκης καθώς επίσης και τον Web Server στον οποίο φιλοξενούνται οι βάσεις δεδομένων εύρεσης e-mails και διαχείρισης παραγγελιών της Βιβλιοθήκης.


Εκτυπωτές (σύνολο : 7)

· 1 εκτυπωτής dot-matrix 24-pins, μεγέθους χαρτιού A3 για εκτύπωση καταστάσεων από το πρόγραμμα ADVANCE-GEAC

· 1 εκτυπωτής HP LaserJet 4, ο οποίος είναι συνδεδεμένος μέσω Jet Direct Server στο δίκτυο και εξυπηρετεί τις εκτυπώσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης (χρήστες των Η/Υ του κοινού)

· 1 εκτυπωτής HP LaserJet 6MP, ο οποίος είναι συνδεδεμένος μέσω Jet Direct Server στο δίκτυο και εξυπηρετεί τις εκτυπώσεις που αφορούν το δανεισμό (π.χ. χρεώσεις, δανειστική κατάσταση χρήστη)

· 1 εκτυπωτής δικτύου HP LaserJet 4000N, ο οποίος χρησιμοποιείται από το προσωπικό για εκτυπώσεις

· 1 εκτυπωτής EPSON Stylus Color 850

· 1 εκτυπωτής HP LaserJet 6MP (χρησιμοποιείται από τη γραμματέα της Βιβλιοθήκης)

· 1 εκτυπωτής Laser EPSON (χρησιμοποιείται από τη διευθύντρια της Βιβλιοθήκης)

 


Η/Υ (σύνολο : 14)

· 1 Η/Υ Pentium III 733 MHz που χρησιμοποιείται από τον υπεύθυνο διαχείρισης συστημάτων

· 1 Η/Υ Pentium III 600 MHz, 2 H/Y Pentium 233 MHz, 1 H/Y Pentium 166 MHz, 4 H/Y Pentium II 433 MHz που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Όλοι οι παραπάνω υπολογιστές είναι multimedia και το λειτουργικό τους σύστημα είναι Windows 98.

· 2 H/Y Pentium 233 MHz, 3 H/Y Pentium 266 MHz που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης (αναγνωστικό κοινό) για πρόσβαση στο σύστημα αναζήτησης υλικού, στο CD-ROM Server και στο Internet. Το λειτουργικό τους σύστημα είναι Windows NT WorkStation 4.0

· 1 H/Y Pentium II 433 MHz και 1 Η/Υ Pentium 233 MHz που χρησιμοποιούνται στο σύστημα επεξεργασίας video και ήχου της Βιβλιοθήκης


UPS (σύνολο : 12)

· 1 BEST UPS 3.1 KVA και 1 UPS Gamatronics 3.6 KVA που χρησιμοποιούνται για την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος των εξυπηρετητών (servers) και συνδέεται απευθείας με το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του Πολυτεχνείου

· 1 UPS APC 700 που τροφοδοτεί το εξωτερικό Ο/Α σύστημα του 2ου ορόφου

· 1 UPS PATRIOT PRO II 750 που τροφοδοτεί τους Η/Υ των χρηστών του 1ου ορόφου

· 1 UPS FORTRESS 2250 που εξυπηρετεί τους Η/Υ του πάγκου δανεισμού

· 1 UPS FORTRESS 2250 που εξυπηρετεί το δωμάτιο που στεγάζεται το σύστημα επεξεργασίας φωνής και video της Βιβλιοθήκης

· 1 UPS APC 0,7 KVA που τροφοδοτεί τους Η/Υ των χρηστών του 2ου ορόφου

· 5 UPS APC 0,7 KVA που τροφοδοτούν τους Η/Υ του προσωπικού της Βιβλιοθήκης

Αυτή τη στιγμή ΟΛΟΣ ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της Βιβλιοθήκης υποστηρίζεται από συστήματα UPS που αποτρέπουν πλέον τις καταστροφές εξοπλισμού από προβλήματα ηλεκτροδότησης.


 

Λοιπός εξοπλισμός :

· Τρεις barcode readers (DATALOGIC) για τις ανάγκες του πάγκου δανεισμού

· Ένα σύγχρονο αντικλεπτικό σύστημα ασφαλείας εγκατεστημένο στην είσοδο της Βιβλιοθήκης (αποτελείται από 4 υποσυστήματα)

· Δύο φωτοτυπικά μηχανήματα (ένα για το προσωπικό και ένα για τους χρήστες)

· 2 συσκευές λήψης και αποστολής FAX

 


Οπτικοακουστικό Σύστημα :

Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα :

1o Υποσύστημα : Κλειστό σύστημα αντιγραφής βιντεοταινιών, μοντάζ, υποτιτλισμού και αντιγραφής ταινιών ήχου. 
Αποτελείται από τα εξής :

 • 2 VIDEO S-VHS συστήματος PAL, με δυνατότητα αναπαραγωγής NTSC, με 2 υποδοχές SCART, με περιστροφικό ρυθμιστικό κίνησης ταινίας (jog), με δυνατότητα INSERT, AUDIO DUB

 • 1 έγχρωμο MONITOΡ 17΄΄ με ελληνικό teletext και υποδοχή SCART

 • 1 Διπλό κασετόφωνο με δυνατότητα εγγραφής και στα δύο deck, με τηλεχειριστήριο και δυνατότητες quick reverse και tape calibration

 • 1 Ραδιοφωνικός δέκτης με τηλεχειριστήριο, RDS και δυνατότητα ονομασίας σταθμών

 • 1 DVD player

 • 1 Laser Disc

 • 1 κονσόλα μίξης ήχου με δυνατότητα σύνδεσης 5 πηγών, δυνατότητα monitor, VU meter, δυνατότητα σύνδεσης 2 μικροφώνων και equalizer

 • 2 μικρόφωνα (δυναμικά ή πυκνωτικά με μπαταρία, υψηλής ποιότητας)

 • 2 ζεύγη ακουστικά ημιανοικτού τύπου

 • 1 κονσόλα εικόνας με δυνατότητες fade in/out στην εικόνα, ενίσχυση σήματος, ρύθμισης φωτεινότητας και αντίθεσης

 

2ο Υποσύστημα : Σύστημα ειδικευμένων χρηστών (σύστημα αναζήτησης δορυφορικών προγραμμάτων, προετοιμασίας και διεξαγωγής εργασιών με τη χρήση οπτικού και ηχητικού υλικού). 
Αποτελείται από τα εξής :

 • 1 VIDEO S-VHS συστήματος PAL, με δυνατότητα αναπαραγωγής NTSC, με 2 υποδοχές SCART, με περιστροφικό ρυθμιστικό κίνησης ταινίας (jog), με δυνατότητα INSERT, AUDIO DUB

 • 1 έγχρωμο MONITOΡ 17΄΄ με ελληνικό teletext και υποδοχή SCART

 • 1 ηχητικό σύστημα MINI με CD, μονό deck, tuner με περισσότερες από 30 μνήμες και είσοδο ήχου

 • 1 κονσόλα μίξης ήχου με δυνατότητα σύνδεσης 3 πηγών, δυνατότητα monitor, VU meter, δυνατότητα σύνδεσης 2 μικροφώνων και equalizer

 • 1 μικρόφωνο (δυναμικά ή πυκνωτικά με μπαταρία, υψηλής ποιότητας)

 • 1 ζεύγος ακουστικά ημιανοικτού τύπου

 

3ο Υποσύστημα : Ανοικτό σύστημα μη πεπειραμένων χρηστών (σύστημα παρακολούθησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, video, ακρόασης CD και κασετών ήχου. 
Αποτελείται από τα εξής :

 • 4 VIDEO VHS Hi-Fi Stereo, συστήματος PAL, με δυνατότητα αναπαραγωγής NTSC, με 2 υποδοχές SCART και με περιστροφικό ρυθμιστικό κίνησης ταινίας (jog)

 • 4 mini ηχοσυστήματα που να διαθέτουν μονό κασετόφωνο με DOLBY Β, CD, ραδιόφωνο RDS με περισσότερες από 30 μνήμες, είσοδος line και έξοδος ακουστικών

 • 4 τηλεοράσεις 14΄΄-17΄΄ με ελληνικό teletext, υποδοχή SCART και έξοδο ακουστικών

 • 4 ζεύγη ακουστικών κλειστού τύπου

 

4ο Υποσύστημα : Σύστημα παρουσιάσεων (σύστημα παρουσίασης διπλωματικών εργασιών, ομαδικής παρακολούθησης οπτικοακουστικού υλικού και προβολής του έργου της βιβλιοθήκης στο χώρο αυτής και εκτός (π.χ. συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες).
Αποτελείται από τα εξής :

 • 1 VIDEO S-VHS συστήματος PAL, με δυνατότητα αναπαραγωγής NTSC, με 2 υποδοχές SCART, με περιστροφικό ρυθμιστικό κίνησης ταινίας (jog)

 • 1 έγχρωμο MONITOΡ 14΄΄ με ελληνικό teletext, υποδοχή SCART και έξοδο ακουστικών

 • 1 ηχητικό σύστημα MINI που να διαθέτει σύστημα DOLBY B, CD, ραδιόφωνο RDS με περισσότερες από 30 μνήμες, είσοδος line και έξοδος ακουστικών

 • 1 κονσόλα μίξης ήχου με δυνατότητα σύνδεσης 3 πηγών, δυνατότητα monitor, VU meter, δυνατότητα σύνδεσης μικροφώνου και equalizer

 • 1 μικρόφωνο πετού (δυναμικό με μπαταρία, υψηλής ποιότητας)

 • 20 ζεύγη ακουστικά ανοικτού τύπου

 • 1 Βιντεοπροβολέα LCD με δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ, ανάλυση SVGA (έστω και με συμπίεση) και ενσωματωμένο ηχείο

 • 1 VIDEO S-VHS συστήματος PAL, με δυνατότητα αναπαραγωγής NTSC, με 2 υποδοχές SCART, με περιστροφικό ρυθμιστικό κίνησης ταινίας (jog). Ενδείκνυται φορητή σχεδίαση για τη συγκεκριμένη συσκευή

 • 1 Βιντεοκάμερα DVC, που να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας, ψηφιακή έξοδο και έγχρωμο σκόπευτρο

 • 1 επιτραπέζια κάμερα υψηλής ανάλυσης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για προβολή διαφανειών

 • 1 οθόνη για video-projector διαστάσεων τουλάχιστον 2.5 μέτρων πλάτους

 

Υποσύστημα Δορυφορικών δεκτών : Αποτελείται από 3 δορυφορικές κεραίες και από 6 ανάλογους δορυφορικούς δέκτες, οι οποίοι συνδέονται στο υπόλοιπο Ο/Α σύστημα και μέσω των οποίων υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης δορυφορικών προγραμμάτων.