Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης σε έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό

Πρόκειται για ενέργεια που αφορά τον εμπλουτισμό της συλλογής της βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε βιβλία, βάσεις δεδομένων και οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό.

Η ενέργεια αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με την αντίστοιχη ενέργεια που υποστηρίζεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης και αφορά στον εμπλουτισμό της συλλογής των έντυπων επιστημονικών περιοδικών. Στην συλλογή των βιβλίων θα συμπεριληφθεί επίσης και εναλλακτική βιβλιογραφία πολλαπλών αντιτύπων για τις ανάγκες των μαθημάτων όπου χρειάζεται, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ακαδημαϊκές μονάδες και του διδάσκοντες του Ιδρύματος.

Στο κόστος της συλλογής βιβλίων εμπίπτουν και οι τυχόν συνδρομές σε ηλεκτρονικά βιβλία που μπορεί να χρειαστούν, καθώς επίσης και τα πνευματικά δικαιώματα που θα χρειαστεί να καταβληθούν σε εκδότες για την περίπτωση που χρειαστεί να ψηφιοποιηθούν κεφάλαια βιβλίων ή ολόκληρα βιβλία για τις ανάγκες των μαθημάτων. Στις βάσεις δεδομένων περιλαμβάνονται τόσο βιβλιογραφικές βάσεις σε επίπεδο περιλήψεως (abstract) όσο και βάσεις σε επίπεδο πλήρους κειμένου (full text databases).

Η διαδικασία πρόσκτησης, ταξινόμησης, καταλογογράφησης και διάθεσης του έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού υλικού αποτελεί αντικείμενο του εξειδικευμένου προσωπικού της βιβλιοθήκης που απέκτησε μέσω του πρώτου ΕΠΕΑΕΚ. Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής, που αποτελεί κυρίαρχη δράση για την υποστήριξη του συνολικού έργου του Ιδρύματος, αναβαθμίζεται ή και αντικαθίσταται ο υπάρχον ηλεκτρονικός εξοπλισμός της βιβλιοθήκης (cd-rom server,  server αυτοματοποιημένου συστήματος) για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πολύ αυξημένες απαιτήσεις του μεγάλου αριθμού χρηστών.


Επιστροφή...