ΕΠΕΑΕΚ : "Ανάπτυξη Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης" Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει στο πρόγραμμα οριζόντιας και κάθετης δράσης των Ελληνικών Βιβλιοθηκών, η οποία υπάγεται στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. To πρόγραμμα κάθετης δράσης που διαχειρίζεται η Βιβλιοθήκη έχει τίτλο :  ΕΠΕΑΕΚ: "Ανάπτυξη Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης". Η περίοδος υλοποίησής του ήταν από Ιούνιο 1996 έως Ιούνιο 2000. Η χρηματοδότηση γίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι στόχοι του εν λόγω προγράμματος, που υλοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό ήταν :