ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ INTERNET (WEB SERVER)
 

Μέσω του προγράμματος, αποκτήθηκαν δύο ταχύτατοι και σύγχρονοι εξυπηρετητές που ουσιαστικά αποτελούν τα σημαντικότερα και
υπολογιστικά συστήματα που είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία της Βιβλιοθήκης.
Ο Εξυπηρετητής του Συστήματος Διαχείρισης και Υλικού είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του προγράμματος Διαχείρισης Υλικού ADVANCE/GEAC, που αποκτήθηκε μέσω του ιδίου προγράμματος (ΕΠΕΑΕΚ-Β΄ ΚΠΣ).
Τα χαρακτηριστικά των δύο συστημάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : 

Web Server (Silicon Graphics O2)

ADVANCE/GEAC Server (Sun 450 Server)

 • Type : WorkStation Silicon Graphics O2
 • Λειτουργικό Σύστημα : IRIX Release 6.3
 • Μνήμη RAM : 128 MB
 • CPU : MIPS R5000, Rev. 2.1
 • Processor Speed : 180 MHz
 • Αποθηκευτικές Μονάδες :
  • 1 εσωτερικός δίσκος 2 GB
  • 2 εξωτερικοί δίσκοι 4 GB
 • CD-drive : εσωτερικό x8 (SCSI ID=2)
 • Οθόνη : 17΄΄ έγχρωμη
 • Κάρτα δικτύου : κάρτα δικτύου 10/100 Mbps
 • Υπόλοιπα χαρακτηριστικά : 2 SCSI controllers ADAPTEC 7880,
  1 ψηφιακή κάμερα, εσωτερικά ηχεία και μικρόφωνο
 • Έτος απόκτησης : 1997
 • Κόστος : 5.000.000 δρχ.
 • Type : Sun ULTRA Enterprise 450 Server
 • Λειτουργικό Σύστημα : Solaris 2.6
 • Μνήμη RAM : 512 MB
 • CPU : 2 x 300 MHz
 • Processor Speed : 180 MHz
 • Αποθηκευτικές Μονάδες :
  • 4 WIDE SCSI δίσκοι 9 GB ο καθένας
  • 1 SCSI 24 Gbyte 4mm DDS-3 Tape Drive
 • CD-drive : εσωτερικό SCSI x24
 • Οθόνη : 17΄΄ έγχρωμη
 • Κάρτα δικτύου : κάρτα δικτύου 10/100 Mbps
 • Υπόλοιπα χαρακτηριστικά : 2 WIDE SCSI controllers
 • Έτος απόκτησης : 1998
 • Συσκευή UPS : Gamatronics 3600VA
 • Κόστος : 19.000.000 δρχ.