ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

 

Οι υπολογιστές έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών σχετικά με την αναζήτηση υλικού στη Βιβλιοθήκη, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ADVANCE/GEAC, που αποκτήθηκε και αυτό μέσω του Β΄ ΚΠΣ αλλά και την πρόσβασή τους στο Internet.
Συνολικά αποκτήθηκαν 6 Η/Υ για τους χρήστες ενώ πριν την υλοποίηση του
προγράμματος υπήρχαν μόνο 2.
Παράλληλα, αποκτήθηκαν και 3 ακόμη Η/Υ για τις ανάγκες του προσωπικού.