ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Υλοποιήθηκε πρόγραμμα με σκοπό την εύκολη εκμάθηση μέσω Η/Υ και με τη χρήση πολυμέσων των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης στους χρήστες της.
Παράλληλα, υλοποιήθηκε πρόγραμμα ιδεταής ξενάγησης στους χώρους της Βιβλιοθήκης, το οποίο είναι προσπελάσιμο ακόμη και από το Internet.
Κατ τα δύο παραπάνω προγράμματα εγκαταστάθηκαν σε Η/Υ που αποκτήθηκε αποκλειστικά γι'αυτό το σκοπό και ο οποίος βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην είσοδο της Βιβλιοθήκης, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τον χρησιμοποιήσει.