ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ CD-ROMs (CD-SERVER)

Πριν την υλοποίηση του προγράμματος, αν κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμούσε να ανακτήσει πληροφορίες από βάσεις δεδομένων που βρίσκονταν σε μορφή CD-ROMs, έπρεπε να έρθει στη Βιβλιοθήκη και να χρησιμοποιήσει τα ανάλογα PCs που διέθεταν CD-ROM drive. Με το σύστημα που αναπτύχθηκε, καθένας που διαθέτει υπολογιστή και έχει τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet και κατ'επέκταση στο δίκτυο του Πολυτεχνείου, μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τις βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης που είναι σε μορφή CD-ROMs.  Έτσι, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ανακτά όποια πληροφορία επιθυμεί από το γραφείο του, κάτι που του προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου λόγω της διασποράς των κτιρίων στην Πολυτεχνειούπολη και κόπου αναζήτησης πληροφοριών. 
Οι βάσεις δεδομένων που εκδίδονται σε μορφή CD-ROM συνήθως, παρόλο που καλύπτουν αρκετά θέματα, δεν διαθέτουν το πλήρες κείμενο των αναφορών αλλά μόνο την περίληψη του άρθρου και την πηγή του. Οπότε με την προσκόμιση των στοιχείων πηγής του άρθρου στην ανάλογη υπηρεσία της Βιβλιοθήκης πραγματοποιείται η παραγγελία του και μετά λίγες ημέρες η παράδοσή του στον ενδιαφερόμενο.
Το σύστημα που αναπτύχθηκε αποτελείται από :