ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στο Internet. Όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπηρεσία για να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και γενικότερα στο Διαδίκτυο.

Έχει δοθεί μεγάλη προσοχή κυρίως στην ασφάλεια του Ασύρματου Δικτύου και η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη μέσω κωδικού πρόσβασης ο οποίος δίνεται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων. Η πρόσβαση χαρακτηρίζεται από μεγάλη ασφάλεια καθότι έχει δημιουργηθεί υποδομή τελευταίας τεχνολογίας.

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων, www.noc.tuc.gr