ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά.
Τηλ. 28210 37273,
fax. 28210 37576

Θέμα : Αποφάσεις Επιτροπής Βιβλιοθήκης από τις 05/02/2001 για την
Υπηρεσία Διαδανεισμού – Παράδοσης Τεκμηρίων.

            Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης στην συνεδρίαση της στις 05/02/2001 συζήτησε το θέμα των αιτήσεων παραγγελιών άρθρων/ διαδανεισμού βιβλίων, που διεκπεραιώνονται μέσω της Υπηρεσίας Διαδανεισμού Παράδοσης τεκμηρίων. Λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η υπηρεσία αυτή, η Βιβλιοθήκη παρακαλεί του χρήστες να παραγγέλνουν πραγματικά ότι δεν μπορούν να βρουν από άλλες πηγές.

             Άλλες πηγές είναι η χρήση των πλήρους μορφής ηλεκτρονικών περιοδικών που προσφέρει η βιβλιοθήκη (περισσότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα μας: www.library.tuc.gr ) όπως και η άμεση επαφή με τον συγγραφέα του άρθρου για την αποστολή του.

            Για την Υπηρεσία Διαδανεισμού – Παράδοσης Τεκμηρίων ισχύουν τα παρακάτω.

1.       Δικαίωμα χρήσης έχουν οι Καθηγητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Διαδανεισμού και οι ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής στις 14/01/05.

2.       Οι αιτήσεις των παραγγελιών άρθρων που διεκπεραιώνονται από ελληνικές βιβλιοθήκες εξακολουθούν να εκτελούνται δωρεάν.

3.       Το υλικό που δεν ανευρίσκεται σε ελληνικές συλλογές, αλλά διεκπεραιώνεται από την British Library, θα χρεώνεται στην Βιβλιοθήκη και θα προσφέρεται δωρεάν για τα 10 πρώτα άρθρα εκάστου μέλους ετησίως (μεταπτυχιακού επιπέδου master & ΕΤΕΠ/ΕΕΔΙΠ: 5 άρθρα ετησίως).

Η πολιτική αυτή διαμορφώθηκε από την πίεση του υψηλού κόστους 7.75 . για κάθε άρθρο και 14,40 για κάθε βιβλίο. Ας σημειωθεί δε, ότι ανάλογα με την περίπτωση προκύπτουν και επιπλέον χρεώσεις όπως για τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) που πληρώνονται στους εκδότες, αναζήτηση σε άλλες βιβλιοθήκης της Αγγλίας, καθυστέρηση επιστροφής διαδανεισμού.

            Επίσης όσες παραγγελίες γίνονται από  μεταπτυχιακούς  φοιτητές (επιπέδου master και διδακτορικό) πρέπει να ελέγχονται από τους υπεύθυνους καθηγητές τους ως προς την σημαντικότητα τους. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι αφού οι παραγγελίες γίνονται πλέον μέσω δικτύου (τρόπος που εξυπηρετεί για την διεκπεραίωση τους από τον υπεύθυνο αλλά και ως προς την εξοικονόμηση χρόνου παραλαβής) θα πρέπει  να δηλώνεται ως πρώτο όνομα παραγγέλοντος το όνομα του καθηγητή και να αναφέρεται στις σημειώσεις το όνομα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Τα άρθρα θα στέλνονται με εσωτερική αλληλογραφία στον καθηγητή υπόψη του μεταπτυχιακού φοιτητή. 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία,

Βιβλιοθήκη Πολυτεχνείου Κρήτης