ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Αλφαβητική λίστα των περιοδικών της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης που διατίθενται σε μορφή πλήρους κειμένου.
A
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [Directory of Open Access Journals] [Others]
[
EMANI : The Electronic Mathematical Archiving Initiative ] :  Πρόκειται για ιστοσελίδα που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση πλήρους κειμένου σε 100 περίπου περιοδικά μαθηματικών από διάφορους εκδοτικούς οίκους. Επίσης προσφέρει πρόσβαση και στα backfiles στα περισσότερα από αυτά τα περιοδικά
[ Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων Περιοδικών με δυνατότητα πρόσβασης σε περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης, Open Access Journals ]