Δοκιμαστική Πρόσβαση στη Συλλογή Βάση Δεδομένων ProQuest5000

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) HEAL-Link εξασφάλισε για όλα τα ιδρύματα / μέλη του (συμπεριλαμβανομένου και του Πολυτεχνείου Κρήτης) δοκιμαστική πρόσβαση στην ProQuest 5000
Η ProQuest είναι μία πολυθεματική συλλογή βάσεων δεδομένων, η οποία καλύπτει θεματικά πεδία της Επιστήμης Υπολογιστών, των Παιδαγωγικών Επιστημών, Βιοϊατρικών κ.λ.π. 
Στη βάση περιλαμβάνονται τα πλήρη κείμενα των άρθρων από 5000 + τίτλους επιστημονικών περιοδικών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο 37273 ή στο e-mail info@library.tuc.gr